Pomůžeme vašim žákům

Najít správný směr po základní škole

Program vznikl ve spolupráci

Chcete pomoci svým žákům s výběrem
vhodného oboru a střední školy?

Pomozte jim zjistit, pro jaká povolání mají nejlepší předpoklady
a jaký studijní obor je bude bavit a naplňovat.

O projektu

BAKALÁŘI software a kariérové poradenství Salmondo pro vás připravili unikátní projekt.
Využijte vědecky prověřených metod a pomozte vašim žákům zorientovat se v rozmanité
nabídce oborů a najít ten správný směr přesně pro ně.

Co získáte?

Bez zbytečných prodlev a papírování
se dozvíte konkrétní směry a doporučení,
jako jsou například vhodné navazující
studium i relevantní profese s detailním
popisem.

Výsledky ze Salmonda mohou sloužit
i jako odborný podklad pro následné
poradenství školních psychologů
a kariérových či výchovných poradců
na vaší škole.

Vyhodnocení osobnostních rysů,
zájmů, silných stránek, motivací a hodnot

Doporučení vhodných oborů,
škol a studijních směrů a informace o nich

Užitečné informace o doporučených
pracovních pozicích s provázáním na NSP

Získání opory pro plánování,
udržení studijní motivace a osobní rozvoj

Jak to funguje

Pro radu s dalším směrováním vašich žáků využijeme unikátního a praktického
způsobu online testování. Na jeho vývoji se podílely nejlepší kapacity z oboru v ČR
(včetně odborníků z Psychologického ústavu Akademie věd ČR a z pedagogicko-
psychologických poraden).

Díky formě online aplikace vám dokážeme nabídnout ověřené a efektivní nástroje
kariérového poradenství plošně po celé republice, bez ohledu na region.

Doporučení oboru
včetně škol a profesí

Vše online z pohodlí
domova

Jasné a srozumitelné
vyhodnocení

Spolehlivá metoda
vyvinutá odborníky

Výsledky jsou
ihned dostupné

Konzultace s
kariérním poradcem

Nabídka

Student
mini
standard
Test silných stránek
Test zájmové orientace
Okamžité podrobné vyhodnocení testů
Provázání výsledků s databázemi škol a profesí
Moduly zaměřené na využití pozitivní psychologie
Plánování
Sdílení výsledků s poradcem a rodičem
 
Poradce
mini
standard
Účet pro poradce pro správu licencí
Přístup k výsledkům uživatelů
 
Online kurz pro poradce pro práci se Salmondem
 
Cena
2 950 Kč s DPH
Třída
4 250 Kč s DPH
Třída

Volitelné služby

Kariérko ve výuce

Workshop

Individuální konzultace výsledků

Kariérko ve výuce

7 připravených plánů hodin na téma sebepoznání a svět práce a hodinová konzultace k využití aplikace s odborníkem.
Vytištěná metodika pro učitele (včetně pracovních listů pro žáky) s konkrétním plánem jednotlivých vyučovacích hodin
pro snadné vedení skupinových aktivit v oblasti kariérového poradenství s využitím výsledků Salmonda.

2 000 Kč s DPH

Workshop

2hodinový skupinový talentový workshop pro třídu zaměřený na práci s výsledky ze Salmonda.

5 000 Kč s DPH za první třídu a potom vždy + 2 500 Kč s DPH za každou další třídu

Individuální konzultace výsledků

20minutová kariérně-poradenská konzultace výsledků ze Salmonda pro každého žáka.

7 500 Kč s DPH za třídu

Kdo jsme

Zákaznická podpora:

Tvůrce nejrozšířenějších školních systémů v České republice. Už 30 let pomáháme školám zvládat každodenní administrativu i komunikaci mezi školou a rodinou.

Jednoduchá webová aplikace určená pro žáky a výchovné či kariérové poradce, připravená s předními českými odborníky. Nabízí způsob, jak kvalitně, efektivně a pro studenty příjemným způsobem splnit poradenskou roli a zároveň ulehčit samotným poradcům